Dlaczego warto posiadać urządzenie do inspekcji złącz światłowodowych?

Złącza rozłączne są kluczowym elementem w infrastrukturze światłowodowej, dlatego też warto utrzymywać je w dobrym stanie technicznym. Z doświadczenia można wywnioskować, że większość awarii występujących w sieciach FTTH powiązanych jest z niską jakością oraz czystością

Złącza rozłączne są kluczowym elementem w infrastrukturze światłowodowej, dlatego też warto utrzymywać je w dobrym stanie technicznym. Z doświadczenia można wywnioskować, że większość awarii występujących w sieciach FTTH powiązanych jest z niską jakością oraz czystością (bardziej jej brakiem) złącz światłowodowych – nie tylko na patchcordach, ale również na patch panelach. Szeroka dostępność narzędzi do ich inspekcji pozwala maksymalnie obniżyć ilość przyczyn wpływających na obniżenie jakości sieci światłowodowej.

Dlaczego warto zwracać uwagę na czystość złącz?

Do łączenia pomiędzy sobą urządzeń najczęściej używane są włókna jednodomowe, które charakteryzują się bardzo małym rdzeniem (standardowo średnica rdzenia dla włókien jednomodowych to 9 um, a średnica samego włókna to 250um).

Dlatego też zabrudzenie nawet niewidoczne dla oka człowieka (kurz, pył, tłuszcz), może spowodować całkowite zasłonięcie rdzenia światłowodu, co z kolei zwiększa tłumienia złącza, a w efekcie końcowym obniżenie jakości transmisji.

Bardzo częstą sytuacją jest również migracja zabrudzeń, która jest spowodowana wielokrotnym rozłączaniem złącz (generowanie ładunku elektrostatycznego), zmianą temperatury czy wilgotności. Kilkukrotne połączenie czystego złącza z brudnym może skutkować nie tylko dużym odbiciem czy tłumieniem, ale może również doprowadzić do stałego uszkodzenia feruli.

Łączenie zabrudzonych złącz rozdrabnia ewentualne zanieczyszczenia i zwiększa ich powierzchnie. Nie należy też zapominać o tym, że w przypadku działania na zabrudzenie transmisją z dużą mocą, doprowadzamy do jego zwęglania się, co w efekcie końcowym wpływa na uszkodzenie złącza.

Kiedy dodamy do tego założone w projekcie napięte budżety mocy po raz kolejny dochodzimy do sytuacji ograniczenia lub braku transmisji w torze światłowodowym.

Jak zapobiegać ?

Jednym z podstawowych sposobów na unikniecie zniszczenia i obniżenie zanieczyszczenia czoła złącza jest zakładanie ochronnego kapturka na nieużywane złącza. Nieużywane kapturki powinny być trzymane w plastikowych torebkach.

Każdy patchcord czy pigtail przed podpięciem powinien zostać sprawdzony pod względem czystości przez urządzenie inspekcyjne w celu obniżenia prawdopodobieństwa pogorszenia jakości transmisji w torze światłowodowym.

Wszystkie wtyki, w których stwierdzono zanieczyszczenie (nie tylko w obszarze rdzenia światłowodu), powinny bezwzględnie zostać wyczyszczone poprzez użycie kasety do czyszczenia ferul światłowodowych lub automaty czyszczące do gniazd optycznych.

Kamera inspekcyjna jako sprzęt pierwszej potrzeby podczas budowy sieci FTTH

Mikroskop cyfrowy pozwala uzyskać wynik PASS/FAIL za naciśnięciem jednego przycisku, eliminując czasochłonny proces subiektywnej oceny. Urządzenie testuje cztery obszary powierzchni czołowej złącza zgodne ze standardem opracowanym przez komisje IEC, który definiuje kryteria akceptowalnej jakości powierzchni czołowych światłowodów.

 

Niejednokrotnie spotykam się z opinią, że urządzenia pomiarowe i diagnostyczne to dodatkowy i zbędny wydatek – tak, to prawda – DO PIERWSZEJ AWARI !

Korzyści wynikające z posiadania mikroskopu:

  • Testowanie i certyfikowanie powierzchni czołowych włókien za naciśnięciem przycisku przekształca techników w ekspertów światłowodowych
  • Certyfikowanie jakości połączeń światłowodowych w odniesieniu do standardów pozwala na zapewnienie najwyższej wydajności warstwy fizycznej
  • Jednoznaczne wyniki dzięki szybkim, prostym i obiektywnym testom
  • Osiągnięcie bezbłędnej pracy techników, wypracowanie dobrych praktyk, uzyskanie wyższej jakości i optymalizacja procedur
  • Realizacja trwałych i niezawodnych połączeń światłowodowych oraz ochrona inwestycji w sieć przez zapobieganie uszkodzeniom komponentów światłowodowych oraz urządzeń aktywnych

Pamiętajmy, że nie każdy problem z czołem feruli dyskwalifikuje połączenie, ale nawyk inspekcji złącz w dłuższym okresie pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze oraz niepotrzebny stres.

Umieść swój komentarz