Dlaczego warto posiadać urządzenie do inspekcji złącz światłowodowych?

Złącza rozłączne są kluczowym elementem w infrastrukturze światłowodowej, dlatego też warto utrzymywać je w dobrym stanie technicznym. Z doświadczenia można wywnioskować, że większość awarii występujących w sieciach FTTH powiązanych jest z niską jakością oraz czystością

  • Brak komentarzy
  • 23 lipca 2018